7.06.2002

O gij nondemilledzju!
Het is gelukkig niet alléén maar zelfgebakken onzin op het internet. Op de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren valt veel te genieten. Nimo's favorieten:

De Manja. Familie-tafereel uit het Surinaamsche volksleven van C. van Schaick, 1866
Wel had hij, om zijne meesteres toch eeniger mate schadeloos te stellen, een keurige manja gekocht - en bij zich gestoken, om haar die ter hand te stellen, zoodra deze uit de school kwam. -
Maar! zou zij die aannemen?...
Zou zij er zich niet door beleedigd achten?
Immers, wie iemand vruchten aanbood, biedt hem zijn vriendschap aan.
Mocht - kon hij dat? - hij oude, grijze neger?
En dan nog meer.
Rosalie beet er een stuk af, haalde met de handen de schil naar buiten....
Mocht, - kon hij dat?... Hij pruimde tabak en rookte.
Om allerlei redenen zou zij hem immers, en te recht, met smaad en woede de vrucht voor de voeten kunnen werpen.
Eene strenge kastijding kon hij er op zijn ouden dag door oploopen. Misschien wel aan een Jood.... o God! een Jood in die dagen, verkocht worden...... en dat op zijn ouden dag......


Amazone door C. Vosmaer, uit 1880
Overmorgen ga ik naar Rome. Ik schrijf dat zoo maar kalm neer, alsof het niet alles ware. Ik in Rome! Ik voel mij al een voet hooger als ik er aan denk. Ik voelde al zoo iets toen ik den Mont-Cenis-tunnel door was en den dag weer zag, den nieuwen dag; ik voelde dat er een bergmuur lag tusschen het peinzensmoede en zwaartillende Noorden en het vroolijke, heldere Zuiden.

De biezenstekker van Cyriel Buysse (1890)
‘Cloet, Cloet!’ riep, verwilderd, Rosse Tjeef. En, met een soort van weêrzin, doch door de anderen voortgeduwd, vatte hij den vechter bij den arm. Noodlottige beweging. Cloet keerde zich om, erkende zijnen vijand, sprong recht en zijn aard van wreeden vechter kwam eensklaps met ontembaar geweld te voorschijn: hij nam het broodmes van de tafel, zwaaide het glinsterend in de lucht, sprong toe en Rosse Tjeef storte, met eenen straal dampend bloed uit den mond, op den vloer achterover.
Rationaliserende gedachten in lichamen van gesmolten gespletenheid
"De schaduw praat zachtjes tegen de zon. Moe van zijn oneindigende woede binnenin. Moe van zijn oneindigende lange nachten. Dromen. De lange rij lijken die doodgeslagen de hemel in de nacht proberen te vinden. Gestolen ruimte`s, desolaat met de gedachten in handen. Het valt niet mee lijk te wezen. Schijndood is verwezenlijking…"

Er is een jongen die zijn blogje elke dag volschrijft met dit soort lulkoek. Dat trekt natuurlijk een bepaald soort publiek (hoewel: gemiddeld achttien hits per dag - ondanks het vele aandacht vragen op andere weblogs). Zie ook het reactiedingetje op die site. Deze ingezonden mededeling bijvoorbeeld:

Puur vanuit mijzelf gesproken zal ik, op het gebied van mijn kunnen, nooit de bevestiging vinden die ik zoek. Noem het het vrouw zijn, het eeuwig wantrouwen, maar de bevestiging die ik zoek kan ik alleen aan mezelf geven als ik me er voor open stel...

Er zijn speciale boekenwinkels voor dit soort mensen. Wie het wil, kan zo de goeroe van zo iemand worden (zie vorige post).

Van die prietpraat opschrijven, dat is ook niet moeilijk, ik zal het even voordoen:

Hij bidt in stilte, de oude eik in de straat. Contemplatieve introspectie door de eeuwen heen. Lach maar, nieuwe kantoorflat met je spiegelende ruiten. Wat je ziet is lucht, en lucht is wat was, is en zal zijn. Je bent moe maar je weet het niet. Zijdezachte importantie. Bladeren die stromen, tranen dwarrelen: de bevestiging van het zijn. Zo is het, vluchten is een sprong in de oceaan. De lantaarn lacht hoerig. Wacht maar, wacht maar. Verregende jaloezie. Jouw trilgetal is mijn bijbel der essentie. Straks schijnt de maan en zullen we dansen met kwaaiige tenen.

(Niets uit bovenstaande alinea mag gereproduceerd worden zonder toestemming van heer Nimo)

7.05.2002

Trilgetal, kernkwaliteit, communicatieve zelfsturing
"De mooiste stap en ook de moeilijkste is om ware macht uit te oefenen op uw volgelingen. Dat doet u door ze onzeker te maken en u aan te bieden als redder. Deze stap heet ook wel de Jezus-stap. Iedereen (op zeer kleine uitzonderingen na) wordt geregeerd door angst: faalangst, afwijzingsangst en doodsangst. Uw taak is om de aanwezige angst te vergroten en de controle op de reductie ervan over te nemen. Dat gaat in gesprekken. U zegt bijvoorbeeld tegen een faalangstig typje: 'je vindt het moeilijk, hè, dit werk. Want er kan veel mis gaan.' U zult zien, dat zo iemand direct de angst voelt opkomen. Dan moet u hoop geven, u zegt dan iets als: 'Maar jij kan stappen maken. Dat zie ik!' De leerling kijkt verwachtingsvol naar u op. Maak het dan af met: 'en dat gaan we samen doen. Jij en ik."

Hoe word ik goeroe: een minicursus in tien stappen..
Nieuwe rel
Suffie en Gaby zijn virtueel aan het matten. Het zit namelijk zo: Gaby krijgt op verjaardagen nooit een zoen (krijg je rugklachten van, Gaby zoenen) en dat is natuurlijk best wel vervelend voor hem.
Strippenkaart
De sjoernalistieke artikelen en nieuwsberichten van Zone5300 vind ik altijd zeer interessant. Maar soms heb ik wel eens het onbestendige gevoel dat ze de boel in het ootje nemen. Dit is volgens mij wél een serieus bericht: het Senegalmodel.

7.04.2002

De hitman uit Gent
Om iemand uit de weg te ruimen kan je natuurlijk een Joegoslavische huurmoordenaar inschakelen. Een goedkopere optie is om Jaak RUYTINX de befaamde zwarte magiër (ook bekend als DE NIEUWE MESSIAS of "de Gentse Nostradamus") in te huren. Voor slechts 10000 BEF (of $ 300) per maand voert hij wat rituelen uit. Op zijn (andere) webstek (let ook eens op het prachtige ontwerp), licht onzen Jaak reeds een tipje van de luier op:

We gaan echter niet in details. Ik wens niet aan sprakelijk gesteld te worden voor(zelf)moorden. Kleuren: Zwart en paars zijn de gebruikte kleuren. Dag : Zaterdag of dinsdag naargelang wat men wil bereiken. Uren?:ook de uren zijn vooraf bepaald en men gebruikt verschillende wetenschappelijk bewezen methoden.

Men kan iemand laten verongelukken, zelfmoorden en zijn relaties afbreken op die manier. Men kan ook iemand dwingen om met u in contact te komen. De 13° Eeeuwse "doodzangers" gebruikten bepaalde psalmen en nu nog steeds. Psalm 109 is het meest efficiënt.Ook zwarte en witte kaarsen.


Maar je kan Jaak natuurlijk ook gewoon inschakelen om kosmisch af te slanken! Zie ook de test waarmee je kunt zien of je seksueel gezien bij elkaar past. Voor slechts 100 euro mailt Jaak je het antwoord!
De massage is leerzaam
Mat Herben verklaarde in een vraaggesprek dat hij nog regelmatig met zijn overleden ouders babbelt. Ook met Pim zou hij zo contact kunnen maken, maar daar heeft hij nog geen behoefte aan gehad.

Hier een site met opnamen van de stemmen van overledenen! Echt gezellig zijn ze niet, die dooien, maar toch leuk dat ze meedoen. Ook tips hoe je zelf wat kunt opnemen. Maar let op: "alle stemmen zijn copyright!"
Jaak RUYTINX lacht steeds het laatst!!! Hij beschikt namelijk over DE KRACHT !!!
'De meeste mensen denken dat de duivel een aartslelijk wezen is. Ze VERGISSEN zich echter ! Hij kan moeiteloos de gedaante aannemen van een aantrekkelijke, jonge en sensuele vrouw. Waarom niet ? Jaren geleden heb ik zo'n bizarre ervaring meegemaakt. Ik werd op straat door twee, niet onaardige, vrouwen opgetild. In minder dan geen tijd bevond ik me in hun gezelschap in mijn slaapkamer. Eén van de wanden van mijn kamer was veranderd in een blauw gordijn vol fonkelende sterren. Ik bevond me in een tijd- en ruimteloze plaats waar die vrouwen me probeerden te verleiden. Op een bepaald moment stond ik oog in oog met Belzebub, omdat ik hem had aanroepen. Ik wist hoe het moest omdat ik een tijdlang aan ZWARTE MAGIE heb gedaan om me daarna in de WITTE MAGIE te bekwamen. Er hing in mijn kamer een sterke zwavelgeur waarvan ik hevig schrok. Belzebub hield een kelk in zijn handen. Op het moment dat hij die naar mij toestak ben ik in een panische angst naar buiten gerend. Droomde ik ? Was ik uit mezelf getreden ? Bevond ik me in een andere dimensie ? Ik weet het nog steeds niet...'

Het bovenstaande is een waargebeurd verhaal van de beroemde Vlaamse duivelsuitdrijver Jaak RUYTINX. Hij vertelt wat ik eigenlijk altijd al gedacht had, namelijk dat mooie vrouwen vaak vermomde zwarte heksen zijn.

Heer Nimo kan Jaak een hand geven, ik heb dat namelijk ook vaak, dat beeldschone (en bloedgeile!) vrouwen en meisjes mij astraal willen verleiden. In het begin verstond ik het nog verkeerd, "anaal?" zei ik, "nee, anaal daar doe ik niet aan". Maar ze bedoelden dus astraal.

Bezoek ook "de Hel van Jaak" oftewel zijn gastenboek (onderaan de pagina).
Een beetje je open mind upmaken, a.u.b.
Veel reacties (per email) op de vorige post. 'Vulgair!' en 'dat zijn we niet van heer Nimo gewend!' en 'het peil daalt, waar blijft de intellectuele stimulatie?' Die mails ga ik niet allemaal beantwoorden.

Mensen, mensen, laten we het allemaal een beetje ruimdenkend benaderen, ja! We moeten allemaal naar de weecee en de een bakt het liefst een grote drol met een krantje erbij en de ander laat het lekker de broek inlopen. Moet iedereen voor zichzelf weten!

De moralistische terechtwijzingen van sommige mensen daar heb ik zo veel schijt aan dat ik stront te kort kom. Dat iemand met zweetvoeten nu politiek asiel moet aanvragen in Duitsland, dat is toch wel iets waar wij als 'tolerante Nederlanders' ons over 'achter de oren' mogen krabben. De bekende 'brieseksuele' webcam-chick die zichzelf graag met calemembert insmeert mag wel uitkijken!

En dat die poepbroeksite een 'typisch Belgisch product is' zoals een briefschrijver stelde, en dat 'die Belsen sowieso uit hun straatje stinken', daarvan wil ik me krachtig distantiëren! Dat ze meer knoflook eten, van Franse kaas houden, hun tanden niet alle dagen poetsen en geen deo gebruiken wil nog niet zeggen dat ze 'stinken'. Daar zit weer zo'n waarde-oordeel in. Meteen weer met dat paarse domineesvingertje wijzen! Ze ruiken gewoon 'anders'. Maar andersruikenden hebben ook rechten!

7.03.2002

Krijg nou de schijt
daarna kwam een enorme frrrrrrrt! Jaja, broek vol!!! En het was nog wel zo'n witte Armani broek. Aan de achterkant was ie zijknat en het stonk als de tering."Wij willen van deze site geen porno of sex site maken." Túúrlijk niet!

Al pissend vond hij De Sleutel Tot Inzicht
"Toen hij ongeveer 8 jaar was, doet er zich een gebeurtenis voor die hem naar een nog hogere staat van bewustzijn doet voeren. De jonge Peter staat te plassen en denkt: 'Als ik deze stroom wil tegenhouden dan doe ik mezelf pijn en vraag ik om problemen.' In de bossen overdenkt hij deze eenvoudige ervaring die hem uiteindelijk tot een diep inzicht zal brengen. 'De plasstroom beweegt en verandert elk moment. Geen twee momenten is de stroom hetzelfde.' Wanneer hij zichzelf afvraagt of dat dat met alle dingen zo is, komt hij al snel tot de conclusie dat hiervan niets is uitgezonderd. Ook mensen niet; ze worden geboren en ze gaan dood." (link)

Nebukadnezars Fluiten
"Jezus wilde niet dansen. Ik ga niet dansen. En JIJ hoeft ook niet te dansen."

Hè gelukkig! (link)
Ist Niederländisch ein Dialekt des Deutschen?
Wat dacht je zelf? Ook antwoord op de vraag of Nederlands hetzelfde is als Vlaams.
Wie schrijft die blijft
Reactiepaneeltjes zijn tegenwoordig interessanter dan de blogs zelf. Overigens weet ik niet eens het wachtwoord meer van mijn reactiedingetje, laat staan dat ik ooit iets kan verwijderen.
Ergens, in een landje aan de zee....
Harry (Mens - J.N.) heeft toevallig mijn vader gesproken op het toilet, en vandaar dat hij al die dingen wist. Na het toilet bezoek is Harry naar buiten gerend om de doorbraak te melden. Je kan maar graag je kop op tv willen hebben toch ? (Jordy Dost op het reactieding van Tonie).

Een zoon van een persoon die veel in het nieuws is met een eigen weblog, lachen is dat. Een leuk inkijkje in de klucht rond de LPF. Italiaanse toestanden? Laat ik het nooit meer horen dat een Nederlander zich denigrerend uitlaat over Zuid-Europa of andere streken.

Voor de mensen die net terugkomen van een wereldreis even een korte samenvatting: In het welvarendste landje van Europa zit een regering, bestaande uit een coalitie van liberalen en socialisten. Geen gezeik iedereen rijk: hier is het uitgekomen. Verder gebeurt er weinig in dat landje. Iedereen is het wel zo’n beetje met elkaar eens. Oppositie is er nauwelijks. Dagelijks de beurskoersen bijhouden en meedrijven op de internethype. Projectontwikkelaars, adviseurs, makelaars, interimmanagers en accountants weten van gekkigheid niet hoe ze van hun poen af moeten komen. Tot er op een dag een clown opstaat. Met een aangeleerd bekakt accent, een limo met chauffeur en twee hondjes. In z’n boek schrijft hij uitgebreid dat hij het liefste jongenskontjes likt. Deze man wordt de held van het volk. Dát is tenminste een normáál persoon! roepen ze. Weg met islamieten en al die illegale die de eer onze roomblanke dochters bezoedelen. De clown wordt doodgeschoten en er breekt bijna een volksoproer uit. Want het is de schuld van de politici. Het hele land staat op z’n kop. De sfeer is grimmig. Iedereen die het ooit oneens is geweest met ‘het gedachtegoed’ van de clown is vogelvrij. De partij van de paljas wordt op één na de grootste van het land. Zijn partij gaat de regering in. De nieuwe leider, die doorgaat ‘in de geest van’ de heilige clown, fraudeert met zijn ceevee en praat regelmatig met zijn overleden ouders. Hij is niet verbaasd dat hij nu één van de machtigste mensen van het land is, want dat was al aan zijn vrouw geopenbaard in een droom. De projectontwikkelaars, adviseurs, makelaars, interimmanagers en accountants die nu de partijtop vormen, rollen ruziemakend over straat.

Het laatste nieuws vind je bij Tonie en Jordy.
De touwtiefus
Gisteren een stukje gezien van The Bar. Wat me weer opviel, is dat Yorin-piepels tegenwoordig een soort mengelmoes van gebroken Engels en dito Nederlands spreken. Over de uitspraak van de Engelse woorden zullen we het maar niet hebben. Wat vaak herhaald werd was de term ‘fuck you’. Volgens mij hebben de meeste Nederlanders geen idee hoe die term in Groot-Brittanië wordt gebezigd. Eerlijk gezegd, weet ik het ook nog altijd niet precies.

De Britse cultuur is ontzettend gecompliceerd. Zoals die Camiel die term ‘fuck you’ gisteren bijvoorbeeld gebruikte, in antwoord op een normale vraag van een vreemde, in het openbaar, zo zou het in Engeland in elk geval nooit worden gezegd. ‘Fuck you’ is daar echt nog een hele grove uitdrukking.

Voor Nederlanders geldt dat niet, want het is maar buitenlands. Als die jongen in plaats van ‘fuck you’ had gezegd ‘krijg de grafkanker achter je hart’ (als antwoord op de vraag ‘zou je nog een keer doen aan het programma meedoen’), dan was het in Nederlandse oren ook veel schokkender geweest. Terwijl voor een Engelsman ‘fuck you’ ongeveer hetzelfde effect heeft (misschien nog wel sterker).

Wanneer je het nu wel en niet kan zeggen in Engeland is heel lastig. In de pub na veel bier met de lads kan het misschien. Maar dan eerder alleen ‘fuck’, als uitroep. Dat ‘you’ maakt het te persoonlijk. In het dagelijkse leven zeggen ze het niet vaak. Dan gebruiken ze eerder een van de vele ‘zachtere’ alternatieven (sod you, piss off, etc). Zolang Nederlanders dat niet aanvoelen, kunnen ze wat mij betreft beter gewoon in het Nederlands blijven vloeken. Keuze zat.

7.02.2002

Voorzitter deelgemeente wil voortaan binnenshuis neuken
"De huidige tippelzone is in de ogen van Harreman maar een 'miezerige en armzalige' bedoening, waar hoer en klant weinig vreugde aan beleven. Hij is voorstander van een gezellig aangeklede buurt waar de meisjes niet in weer en wind buiten hoeven te werken, maar uitnodigend achter de ramen zitten." (zie artikel Roterdams Dagblad)
Camiel
Kama en Seele spelen direct in op heer Nimo's beschrijving van Camieleke's kapsel in de nieuwste aflevering van Cowboy Henk: Camiel gaat naar de kapper.
Nimo kijkt teevee
Gisteren was de computer even bezet en heb ik gekeken naar Eddy Zoey. Slappe hap. Puur op routine gemaakt, zonder enige bezieling. Afgezaagde humor. Uitgekauwde onderwerpen. Item over honden: muziekje Who let the dog out eronder. Stukje over fietsen: ja hoor! Bicycle van Queen. Drie keer niks, dat programma.

Laatst ook een stukje gezien van The Bar, een programma dat (zo lees ik net bij 407), de ontknoping nadert. Twee finalisten. Jeroen, dat is bij voorbaat al niks. Foute voornaam.

Respect voor die andere, Camiel. De hele dag met je hoofd achterover lopen, om zo net nog een streepje licht te hebben onder die muur van haar waaronder vandaan je de wereld kan bekijken, dat moet een hele opgave zijn. ’s Ochtends een uur eerder opstaan om het allemaal in model te föhnen. Als je dan ook nog eens een biertje kan tappen, ja dan zeg ik: Camiel in het kabinet. Samen met Balkenende zet hij een nieuwe trend.
Op z'n hondjes: Nimo aus der Schweiz
Iedere wereldster krijgt de fans die hij verdient. Zo ontving heer Nimo een email van een Zwitserse fan die zijn Tibetaanse terriërnaar hem heeft vernoemd.

Let op: niet zo maar een hond! Op jeugdige leeftijd (14 maanden) was hij al "Deutscher-Jugend-Champion". Tegenwoordig heeft "Papi Nimo" prijswinnende dochters, zonen en kleinkinderen verwekt bij diverse kwijlende wijfjes. Wunderbar.

7.01.2002

Altavista whack
Search for poepstampen in your local yellow pages
Find poepstampen at eBay! Register now!
Comparison shop for poepstampen


Ik weet eigenlijk niet of ik hier trots op moet zijn.
Huishoudelijke mededeling
Goed nieuws: Er mag weer gereageerd worden.
Miep miep: Het laatste nieuws
Tonie uit verweggistan is niet de eerste razende reporter, en El El evenmin.
Harde aksie
Sta ik net bij de broodjeswinkel “Wie is er dan?” ik doe m’n mond open, wham! De schrik van m’n leven! “WAT GAAN WIJ DOEN MENEERTJE, WETEN WIJ DAN NIET DAT ER VANDAAG EEN CONSUMENTENSTAKING IS, JA?!” Keihard van achteren in m’n oor. “OF VINDEN WIJ DAT SOMS NORMAAL DAT ALLES VEEL DUURDER IS MET DE EURO! NOU?! NOU?!”

Die gozer had in de verte wel wat weg van meneer Boks. Alleen ik bekeek hem op dat moment helaas niet vanuit de verte, maar vanaf een afstand van grofweg twee centimeter. Had gisteren shoarma gegeten, dat kon niet missen.

Ik kon mijn portemonneetje dus weer opbergen. Ik heb wel wat honger nu, maar als ik er nog eens rustig over nadenk, zit er wel wat in natuurlijk. Die prijsstijgingen zijn eigenlijk wel schandalig. Het kan geen kwaad om een signaal af te geven. Vandaag nix kopen dus. Anders stuur ik die brede harry op je af.
Spinnetje
Gisteren op de Veluwe langs een hele sliert Alfa’tjes gereden. Ontzettend truttige hobby is dat eigenlijk. Zo’n Spidertje kopen, hele dagen poetsen en dan met de club in een optocht over de hei pruttelen. Een koddig petje schijnt verplicht te zijn.

6.30.2002

Wie staat er altijd voor je klaar?
Brazilië heeft dus gewonnen, zo zie ik net op teletekst. Laat die plaatjes van dansende Braziliaansen maar komen! Ik ben het volledig met Arno eens: meer en grotere tieten.

Teevee aan. Interview met een huilende Ronaldo. Dat kapsel! Dat Gaby407 een kut met tandjes op z'n gezicht heeft geplakt, daar zijn we inmiddels aan gewend. Staat hem goed, met die roze klit (is dat zijn tong?) precies op de juiste plek. Bovendien, die jongen heeft geen kin, dus die moet wel (en ja, vijf jaar geleden was het nog hip ook).

Maar Ronaldo, die heeft een kut op z'n voorhoofd laten scheren. Schaamhaar mag weer gezien worden en de voetballer speelt direct in op die trend. Toch vraag ik me af wie er hitsig wordt van zo'n driehoekje op z'n voorhoofd. Bij zo'n rondborstige Braziliaanse stel ik me toch een wat beter geschoren trullemerietje voor. Een streepje schaamhaar, ingesmeerd met geurige pommade, niet zo'n hele bos stug krullend haar, waar de kapper een dag werk aan zou hebben...

Gelukkig bleek uit de verklaring van Ronaldo wat dit allemaal te betekenen heeft. Hij heeft veel blessures gehad, en bedankt zijn familie voor alle steun. Die doos op z'n kneiter is het ultieme eerbetoon aan zijn moeder! Alsof hij wil zeggen, kijk, dáár ben ik uitgekomen. Het was een hele bevalling, maar ik bén er. Schaamt hij zich er niet voor. De lange weg van geboorte naar wereldkampioen. En toch heel gewoon gebleven. Je moeders kut op je voorhoofd, daar moet je Braziliaan voor zijn. Gevoelige jongen, die Ronaldo.
Heer Nimo krijgt een volgasme
We zijn weer thuis. Bedankt voor de bezorgde emails, ik zal ze zo snel mogelijk persoonlijk beantwoorden. De TT was zoals altijd weer de moeite waard. Die glans van vroeger heeft het niet meer, maar dat komt misschien ooit wel terug. Als ik tijd heb, zal ik binnenkort wat belevenissen optekenen.

Vandaag vanuit het noorden van noord-Groningen terug gereden. Lekker rustig is het daar nog. Ik rij het liefst op bochtige binnenwegen, maar soms is de snelweg ook leuk. Ik heb er een volgasrit van gemaakt: zo lang mogelijk volgas door blijven rijden. Je krijgt een enorme druk van de rijwind en al snel raak je in een soort trance, al is dat niet helemaal het juiste woord. Misschien is het meer een soort volledige concentratie. Het voelt in elk geval erg lekker. Ik noem het een langdurig volgasme.

Vroeger, toen ik net mijn motorrijbewijs had (gehaald op m'n achttiende) maakt ik me nog wel eens druk om het 'imago van de motorrijder'. Niet te asociaal inhalen, want 'we' hebben toch al zo'n slechte naam. Dat was vlak voordat motorrijden opeens een hobby van de massa werd.

Nu zal het me aan mijn reet roesten. Ik rem niet eens meer af. Wie netjes opzij gaat, die krijgt een vriendelijk bedankje (even zwaaien). Wie expres links blijft hangen, die haal ik tussen auto en vangrail in en wie gewoon zit te slapen die haal ik met een wijde boog rechts in. Ik maak me er niet meer druk om. Het is allemaal heel verantwoord, want ik heb echt geen death-wish (ik heet geen Peter Hoekstra).

Alleen er zal wel eens een automobilist schrikken. Nou dat is dan jammer. Had hij maar in z'n spiegels moeten kijken, zoals het hoort. Enniewee, we zijn weer veilig thuis.